Home

- APOTEX Inc.

.

Apotex Inc.
119021 , . 17
.: (095) 246-10-52; : (095) 247-33-71

Sun Ventures International Inc.
1 West Pearce Street, Suite 208
Richmond Hill, Ontario
Canada
L4B-3K3
Tel: (905) 889-80-00
Fax: (905) 889-80-06:

- / APO-AMITRIPTYLINE
- / APO-ATENOL
- / APO-HALOPERIDOL
- / APO-DIAZEPAM
- / APO-DICLO
- / APO-CAPTO
- / APO-CARBAMAZEPINE
- / APO-LORAZEPAM
- / APO-METOCLOP
- / APO-METRONIDAZOLE
- / APO-OXAZEPAM
- / APO-THIORIDAZINE
- / APO-TRIAZIDE
- / APO-TRIFLUOPERAZINE
- / APO-FAMOTIDINE
- / APO-FLUOXETINE      -

      -
  ,Copyright Ebae.net All rights reserved